Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki

MIKOŁAJSKI KLUB POEZJI

Nasz klub powstał z myślą o tych, którzy poezję kochają... i piszą... Spotykamy się, by rozmawiać o poezji, czytać własne wiersze.

 Biblioteka Miasta i Gminy Mikołajki

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach.

 Miejska Biblioteka

SPOTKANIA AUTORSKIE

Od 2003 roku biblioteka systematycznie zaprasza znanych autorów literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz dla dorosłych.

 Biblioteka w Mikołajkach

DANE KONTAKTOWE

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach

 

 ul. Kolejowa 6,11- 730 Mikołajki
tel. 87 42 16 146

 

AKTUALNOŚCI

W teatrze życia         

 

18.01.2019r. w Mikołajkach odbyło się niecodzienne wydarzenie. Za sprawą promocji nowego tomiku wierszy Mikołajskich poetów pt. ”W teatrze życia” klub ABC przemienił się w salę teatralną. Gości powitała nastrojowa muzyka, klimatyczne światła i romantyczne dekoracje.

 

Uroczystość poprowadziła Pani kierownik Biblioteki Renata Gawlińska. Przedstawiła sylwetki bohaterów wieczoru oraz przywitała zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, Oficyny Wydawniczej Retman oraz sponsorów.

 

Pani Irena Kozak w literackim tonie przybliżyła nam działalność klubu oraz tematykę utworów.Zaprezentowała swój wiersz pod tytułem „W teatrze życia”, który stał się inspiracją do tworzenia tomiku. Za Williamem Szekspirem porównała życie ludzkie do teatru, w którym każdy ma do odegrania swoją, wyznaczoną rolę.

 

Głos zabrał również właściciel wydawnictwa, bez którego wsparcia nie moglibyśmy cieszyć się najpiękniej wydanym zbiorem poezji w okolicy.

 

Nadszedł w końcu czas na długo oczekiwaną prezentacjęprzedstawicieleklokalnych twórców.Pani Katarzyna Włodarska oraz Pani Krystyna Głodek recytując swoje wiersze, zachęciły nas do dalszego odkrywania piękna nowegotomiku. Paulina Popielarz zauroczyła zgromadzonych swoją piosenką przygotowaną specjalnie na ten wieczór.Kolejno dzieło poetyckie Pani Marii Cudnik przeczytała Pani Halina Napieracz. Zapowiadaną niespodziankę stanowił występ wybitnego oraz znanego twórcy i kompozytora PanaKrzysztofa Napiórkowskiego.Wprawił on zebranych w nostalgię, ale i rozweselił, zapraszając do wspólnego śpiewania.

 

Po wysłuchaniu poruszającego koncertu wszyscy zostali zaproszeni do skosztowania przygotowanych przez członków Klubu Poezji przysmaków. Wyjątkowa atmosfera unosiła się jeszcze długo nad przysypanymi śniegiem Mikołajkami.Mamy przeczucie, że nie będziemy długo czekać na kolejne spotkanie z poezją.W teatrze życia spektakl nie kończy się bowiem po opuszczeniu kurtyny.

                                                               Urszula Adamus